Trecut
Trecut

Când au început construirea bisericii în primăvara anului 1907, fiecare bărbat şi femeie, chiar şi copiii, au pus mâna la lucrare.

Cu ocazia deschiderii, s-a înjghebat un mic cor pentru acel eveniment. Corul propriu-zis a luat fiinţă cu trei ani mai târziu, în anul 1910. De atunci a avut o activitate neîntreruptă. Începând din anul 1907, biserica a pus un accent deosebit pe educaţia muzicală. Ea s-a desfăşurat prin mai multe căi şi formaţii muzicale:
» Cor în anul 1910.
» Fanfară în anul 1931.
» Orchestră în anul 1959.

Pe lângă aceste formaţii, biserica a continuat să pună accent pe cântatul în comun, care a ajuns să fie atât de performant, încât întreaga biserică putea cânta pe patru voci. Rezultatele cultivării muzicii între copii şi tineret i-au pus în uimire pe unii. Merită a fi amintit aici un fapt întâmplat după anul 1931, când fanfara era compusă din mai mulţi copii şi câţiva dintre părinţii lor. În gară au fost întâlniţi de primarul oraşului, care l-a întrebat pe dirijor ce face cu copiii şi cu aceste instrumente.
Dirijorul a răspuns: "Mergem în misiune."
Primarul: "Aceştia ştiu să cânte?!"
Dirijorul: "Vreţi să vă arătăm?"
Primarul: "Da, vreau."
Dirijorul s-a întors către copii şi a zis: "Gata!" Deodată au fost toţi cu instrumentele la gură şi au început să cânte... Pe faţa primarului a dispărut voalatul zâmbet de ironie, făcându-şi prezenţa acum un pronunţat sentiment de admiraţie şi uimire. 

Dăm aici câteva nume ale celor care s-au ostenit în lucrarea muzicală:
Corul mixt: Gheorghe Mladin, Cilan Ioan, Şerban Petru, Berbecar Vasile, Vilmoş Laioş, Jiva Emil, Jurjeu Gheorghe, Aron Mladin, Luca Gheorghe, Crişan Gheorghe, Sârbu Gligor Cornel, Muntean Petru, Neţa Octavian, Mircea Cure, Păulescu Terente, Cherechean Nicolae, Petru Chiu, Rediş Ioan, Doru Butaş.
Corul de fete a fost înfiinţat şi dirijat de sora Adriana Drăgoi.

Cor de copii: Doru Butaş, Păiş (Lambercy) Raluca, Ştef Cristian.
Cor de tineret: Petru Chiu, Doru Butaş, Radu Marius, Dor Niculescu.
La fanfară: Popovici, Farcaş Dumitru, Jurjeu Gheorghe.
La orchestră: Neţa Gheorghe şi Chiu Petru.