Lucrarea cu copiii
Lucrarea cu copiii

VIZIUNEA NOASTRĂ

Proverbe 22.6

„Învaţă-l pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni nu se va abate de la ea.”
 

Matei 28.19

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.”


Ca slujitori ai lui Dumnezeu, chemaţi în lucrarea cu copiii, dorim să-L glorificăm pe Dumnezeu şi să ducem la îndeplinire mandatul marii trimiteri, încă de la o vârstă fragedă, investind principiile Împărăţiei în viaţa fiecărui copil.

 

SCOPUL

Copiii de astăzi – Stâlpii bisericii de mâine.

Consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor armonioase, care să contribuie la promovarea valorilor biblice în viaţa învăţătorilor şi a copiilor.

 

OBIECTIVE

  • Relaţia cu Dumnezeu – formaţional, relaţional, devoţional.

  • Relaţia cu Scriptura – informaţional, cunoştinţe biblice, principii de viaţă.

  • Relaţia cu Semenii – bune maniere, manifestarea unui caracter creştin.

  • Relaţia cu Biserica – ca parte a trupului lui Cristos, fiecare este important pentru sănătatea Trupului.

  • Relaţia cu Sine – unici, creaţi de Dumnezeu pentru relaţia cu El.

 

Grupa de Preşcolari
Educatori: Ligia Bătrân; Daniela Galiş

Grupa Mică
Educatori: Alina Goilean; Alina Roşu

Grupa Mijlocie
Educatori: Mihaela Nedelcu; Madga Talpoş; Paul Sîrca

Grupa Mare
Educatori: Anamaria Ile; Dana Martin

VBS
Întâlniri periodice pentru copiii.

Tabăra de vară